TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Phan Đình Diệu

Giới thiệu

Giáo sư Phan Đình Diệu (1936 -2018) – một nhà khoa học, một nhân cách lớn, mới qua đời ngày 13/5. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương cho cộng đồng xã hội. Đối với Tia Sáng, đó là sự mất mát một người bạn thân thiết. Lúc sinh thời, cùng với nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa như Nguyễn Văn Chiển, Hoàng Tụy, Phạm Duy Hiển, Hà Huy Khoái, Trần Xuân Hoài…, giáo sư Phan Đình Diệu đã có những cống hiến đáng kể để góp phần xây dựng, giúp Tia Sáng trở thành một diễn đàn uy tín, nơi tụ hợp tiếng nói củ

Khoa học về cái phức tạp

Giáo sư Phan Đình Diệu (1936 -2018) – một nhà khoa học, một nhân cách lớn, mới qua đời ngày 13/5. Nhớ về ông, Tia Sáng đăng tải lại bài viết “Khoa học về cái phức tạp” do ông viết trên Tia Sáng số ra ...

21/05/2018 08:00 - Phan Đình Diệu