TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Phan Dương Hiệu

Giới thiệu

Quyền riêng tư trên mạng

Nhân dịp Bộ Công an lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định một số điều chi tiết của Luật An ninh mạng, Giáo sư ngành mật mã học, Đại học Limoges, Pháp, Phan Dương Hiệu đã có cuộc trao đổi với Tia ...

04/12/2018 08:00 - Phan Dương Hiệu

Bầu cử điện tử - Tăng tính dân chủ bằng phương pháp mật mã

Một nhà nước dân chủ nhất thiết cần xây dựng các hệ thống bầu cử tốt để thực sự lựa chọn được người đứng đầu xứng đáng. Tuy nhiên, các hệ thống bầu cử đang được sử dụng đều chưa đạt được đồng thời ...

09/05/2013 14:07 - Phan Dương Hiệu

Mật mã khóa công khai: Hành trình 35 năm

Mã hóa khóa công khai ra đời cách đây 35 năm, đánh dấu bởi công trình khoa học của Diffie-Hellman. Đó thực sự là một bước ngoặt đưa mật mã từ một nghệ thuật thành một ngành khoa học.

26/04/2011 08:14 - Phan Dương Hiệu

Những miền đất và những cây cầu

Thế giới khoa học có thể được hình dung bao gồm những miền đất rất đa dạng, có những miền đất rất gần gũi nhau, cũng có những miền đất xa nhau vời vợi. Những nghiên cứu khoa học lúc mở rộng hay sáng ...

07/09/2010 09:29 - Phan Dương Hiệu

Đặc điểm môi trường nghiên cứu của đại học và công ty

Những năm gần đây ở các nước phát triển và một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc…các công ty lớn ngày càng chú trọng đầu tư vào nghiên cứu. Vì vậy, với nhiều nhà nghiên cứu, quyết định làm nghiên cứu ...

07/06/2010 12:39 - Phan Dương Hiệu