TiaSang
Thứ 7, Ngày 19 tháng 6 năm 2021
Không có ảnh

Phan Phương Hảo

Giới thiệu

Nghiên cứu sinh, Khoa Phát triển Quốc tế, Đại học East Anglia (Anh).

Một cách nhìn về cuộc đời và sự nghiệp GS Đặng Nghiêm Vạn

Bài viết này giới thiệu về hành trình đến với dân tộc học cũng như những đóng góp của GS. Đặng Nghiêm Vạn - một nhà dân tộc học có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển dân tộc học Việt Nam.

21/01/2017 08:48 - Phan Phương Hảo