TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 8 năm 2020
Không có ảnh

Phil Hoad

Giới thiệu

Năm ngoái, một bảo tàng dành để tôn vinh các tác phẩm của họa sỹ Étienne Terrus đã tiết lộ có lẽ hầu hết các bức tranh trong đó là giả. Vậy chúng đã được tuồn vào bảo tàng này bằng con đường nào?

Ai đưa tranh giả của Terrus vào bảo tàng?

Năm ngoái, một bảo tàng dành để tôn vinh các tác phẩm của họa sỹ Étienne Terrus đã tiết lộ có lẽ hầu hết các bức tranh trong đó là giả. Vậy chúng đã được tuồn vào bảo tàng này bằng con đường nào?

26/10/2019 07:45 - Phil Hoad