TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Phùng Đức Tùng

Giới thiệu

TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Mekong

Vừa chống dịch vừa sản xuất

Sự khác biệt trong lần bùng phát dịch thứ tư ở Việt Nam đòi hỏi một cách thích ứng linh hoạt hơn phù hợp với từng địa phương, từng vùng để bảo vệ chuỗi sản xuất, hỗ trợ những nhóm lao động mất việc, ...

10/08/2021 07:05 - Phùng Đức Tùng