TiaSang
Thứ 7, Ngày 4 tháng 4 năm 2020
Không có ảnh

Pierre Darriulat

Giới thiệu

Đầu tư cho những gì thật sự thiết thực

Chúng ta đều biết trong thực tế đang tồn tại tình trạng có những thiết bị đắt tiền phục vụ nghiên cứu khoa học không được sử dụng đúng mức, thậm chí hoàn toàn bị đắp chiếu. Trong bối cảnh hiện nay ...

10/08/2015 14:21 - Pierre Darriulat