TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Pierre Darriulat

Giới thiệu

Sứ mệnh cao quý và đầy thử thách của thế hệ trẻ

Bài phát biểu của GS. Pierre Darriulat nhân dịp buổi lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh 2016

07/04/2016 14:59 - Pierre Darriulat

Cần thay đổi cách gửi người đi học nước ngoài

Thật không hợp lý khi chúng ta tiếp tục lãng phí tiền bạc tài trợ cho người đi học nước ngoài và duy trì tình trạng chảy máu chất xám ở mức độ cao. Chúng ta nên dùng kinh phí đó để giúp những ai ở ...

18/03/2016 08:13 - Pierre Darriulat

Hướng tới một nền văn hóa khoa học mạnh

Hiện nay, chúng ta có một thế hệ các nhà nghiên cứu mới trong các trường đại học và các tổ chức khoa học, những bạn trẻ sinh ra trong thời kỳ Đổi mới đang khát khao cống hiến những nghiên cứu có chất ...

08/12/2015 13:51 - Pierre Darriulat

Đầu tư cho những gì thật sự thiết thực

Chúng ta đều biết trong thực tế đang tồn tại tình trạng có những thiết bị đắt tiền phục vụ nghiên cứu khoa học không được sử dụng đúng mức, thậm chí hoàn toàn bị đắp chiếu. Trong bối cảnh hiện nay ...

10/08/2015 14:21 - Pierre Darriulat