TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 3 năm 2021
Không có ảnh

Richard Bratby

Giới thiệu

Ở tuổi 20, Sheku Kanneh-Mason lấy cảm hứng từ những nghệ sỹ cello trong quá khứ để tự tin bước vào sự nghiệp biểu diễn mới chớm nở.

Sheku Kanneh-Mason: Yêu thích tiếng nói đa dạng trong âm nhạc

Ở tuổi 20, Sheku Kanneh-Mason lấy cảm hứng từ những nghệ sỹ cello trong quá khứ để tự tin bước vào sự nghiệp biểu diễn mới chớm nở.

22/03/2020 07:45 - Richard Bratby