TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Richard Feynman

Giới thiệu

Giá trị của Khoa học

Trong mọi giá trị của khoa học, giá trị to lớn nhất là quyền tự do nghi ngờ.

10/04/2017 08:00 - Richard Feynman