TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Ryan Dahn

Giới thiệu

Về chữ viết tay của Einstein

Một bức thư viết tay có công thức nổi tiếng E = mc2 của Einstein mới được bán gần đây với giá hơn một triệu USD. Nhưng những bản thảo viết tay của Einstein còn chứa đựng nhiều điều khác về bản thân ...

24/09/2021 07:30 - Ryan Dahn