TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 6 năm 2020
Không có ảnh

Sarah Larson

Giới thiệu

Những bộ phim của Pixar được coi như những kỳ quan do máy tính tạo ra. Chúng được biết đến với những hình ảnh tinh tế và đầy cảm xúc nhưng đồng thời cũng là những bộ phim khoa học. Được tạo ra với kỹ thuật phức tạp, chúng đầy ắp những nhân vật lãng mạn, luôn tìm ra lời giải trước những vấn đề khó khăn; có cảm giác mỗi bộ phim giống như một dự án công nghiệp Mỹ kết hợp giữa sự tháo vát, trí tưởng tượng và khoa học vật lý giống như nhân vật Carl Fredricksen dùng bóng bay làm khinh khí cầu để nâng

Phương pháp khoa học của Pixar

Những bộ phim của Pixar được coi như những kỳ quan do máy tính tạo ra. Chúng được biết đến với những hình ảnh tinh tế và đầy cảm xúc nhưng đồng thời cũng là những bộ phim khoa học. Được tạo ra với kỹ ...

11/07/2019 08:00 - Sarah Larson