TiaSang
Thứ 3, Ngày 21 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Susan Dominus

Giới thiệu

Dù chỉ là một loài cây dại nhưng hoa mặt khỉ đã trở thành tâm điểm chú ý của giới nghiên cứu thực vật học. Loài cây này có nhiều loại hoa đa dạng, màu sặc sỡ và sinh sôi được trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau nhưng lại có bộ gene rất đơn giản, cho phép các nhà khoa học có thể giải trình tự gene để mở ra một cánh cửa mới trong nghiên cứu tiến hóa thực vật.

Hoa mặt khỉ: mở cánh cửa mới trong nghiên cứu tiến hóa thực vật

Dù chỉ là một loài cây dại nhưng hoa mặt khỉ đã trở thành tâm điểm chú ý của giới nghiên cứu thực vật học. Loài cây này có nhiều loại hoa đa dạng, màu sặc sỡ và sinh sôi được trong nhiều điều kiện ...

18/11/2019 08:26 - Susan Dominus

Margaret Rossiter - Đơn thương độc mã nghiên cứu lịch sử phụ nữ trong khoa học

Nhà sử học Margaret Rossiter đã cống hiến sự nghiệp trọn đời để công chúng biết đến thành tựu của các nhà khoa học nữ đã đặt những nền móng rất quan trọng nhưng đã vô tình hoặc cố ý bị xóa tên trong ...

30/10/2019 14:35 - Susan Dominus