TiaSang
Thứ 5, Ngày 27 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Thanh Nhàn

Giới thiệu

Những giải pháp về nguồn nhân lực điện hạt nhân

Tại cuộc Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực cho chương trình phát triển điện hạt nhân” do tạp chí Tia Sáng phối hợp với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM), Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt ...

28/08/2015 20:57 - Thanh Nhàn

Tin sinh học: Chưa khai thác hết tiềm năng

Sự kết hợp giữa khoa học tính toán và công nghệ sinh học nhằm giải thích những cơ chế của sự sống đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới, Tin sinh học (Bioinformatics). Bắt nhịp xu thế phát triển này ...

20/04/2015 16:48 - Thanh Nhàn