TiaSang
Thứ 5, Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Thu Quỳnh - Hương Lan

Giới thiệu

Tái cấu trúc làng nghề Hà Nội: "Vẽ" trên giấy thì dễ!

Thực trạng các làng nghề ở Hà Nội hiện nay cho thấy, các chính sách hỗ trợ phát triển kiểu “bao cấp” sẽ không khả thi.

10/10/2016 08:19 - Thu Quỳnh - Hương Lan