TiaSang
Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021
Không có ảnh

Tô Kiên

Giới thiệu

TS.KTS, chuyên gia quy hoạch đô thị công tác nhiều năm tại Nhật Bản, Singapore và Việt Nam.

Thiếu cơ chế để người dân tham gia quy hoạch và quản lý đô thị

Chưa bao giờ các vấn đề quy hoạch và quản lý đô thị ở Việt Nam lại “nóng” với nhiều bất cập cần được nhìn nhận và giải quyết như những năm trở lại đây. Câu chuyện thời sự về những bất đồng giữa cộng ...

17/04/2017 11:29 - Tô Kiên