TiaSang
Thứ 6, Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Tô Vân

Giới thiệu

Trong bài toán đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của Việt Nam, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì?

Hoàn thiện giao hưởng bỏ dở của Beethoven: AI thực sự là thiên tài?

Để hoàn thiện một tác phẩm mà nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven đã bỏ dở 200 năm, dự án “Beethoven X: AI project” với sự tham gia của các nhà khoa học máy tính và các nhà âm nhạc học đã mất hai năm. ...

30/10/2021 07:07 - Tô Vân

Trung Quốc sẽ cung cấp dữ liệu thủy văn hàng năm cho Ủy hội sông Mekong

Theo thông tin từ Ủy hội sông Mekong (MRC), Trung Quốc – quốc gia thượng nguồn sông Mekong và đang vận hành 11 đập dọc theo con sông này, đã đồng ý cung cấp cho MRC dữ liệu thủy văn hàng năm, qua đó ...

22/10/2020 17:26 - Tô Vân

Khi khoa học dữ liệu “nhìn” vào thế giới cổ điển

Với một cách tiếp cận mới, các nhà khoa học dữ liệu Hàn Quốc đã đặt một cái nhìn xuyên suốt ba thế kỷ, “cân đong đo đếm” 900 tác phẩm viết cho piano của 19 nhà soạn nhạc để giải đáp câu hỏi: Ai là ...

07/03/2020 07:15 - Tô Vân

Năng lượng Việt Nam nhìn từ EOR19

Trong bài toán đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của Việt Nam, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì?

18/12/2019 07:08 - Tô Vân