TiaSang
Thứ hai, Ngày 25 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

T.Q

Giới thiệu

Chương trình thí điểm của Dự án Giáo dục trẻ khiếm thính trước tuổi đến trường (IDEO) đã hỗ trợ giáo dục bằng ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) và đem lại kết quả rất tốt cho trẻ khiếm thính trước khi vào lớp Một.

FIRST tài trợ hợp phần chuyên gia giỏi nước ngoài lần 2

Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) đã ký thỏa thuận tài trợ hợp phần chuyên gia giỏi nước ngoài cho bảy đơn vị nghiên cứu trong nước vào ngày 8/5 tại ...

08/05/2017 20:22 - T.Q

Giải thưởng L’OREAL – UNESCO 2017 tìm kiếm ứng viên

Tiếp tục sứ mệnh vinh danh và hỗ trợ tài năng khoa học nữ Việt Nam, năm 2017, Giải thưởng L’Oreal – UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học sẽ trao hai giải thưởng và ba học bổng nghiên cứu ...

03/05/2017 15:48 - T.Q

Bất bình đẳng kinh tế làm giảm hạnh phúc của người cao tuổi?

Một nghiên cứu liên ngành kinh tế học, xã hội học và tâm lý học đã cho thấy bất bình đẳng xã hội đang làm giảm hạnh phúc người cao tuổi ở Việt Nam, đặc biệt là ở các nhóm nghèo và nông dân và đề xuất ...

21/03/2017 14:23 - T.Q

Đổi mới sáng tạo giúp trẻ khiếm thính chuẩn bị đến trường

Chương trình thí điểm của Dự án Giáo dục trẻ khiếm thính trước tuổi đến trường (IDEO) đã hỗ trợ giáo dục bằng ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) và đem lại kết quả rất tốt cho trẻ khiếm thính trước khi vào lớp ...

17/06/2016 00:00 - T.Q

Nguy cơ gia tăng bất bình đẳng giới

Báo cáo “Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ” đã chỉ ra nguy cơ gia tăng bất bình đẳng giới nếu Việt Nam không tăng cường cung cấp các cơ hội công việc tốt ...

06/06/2016 15:11 - T.Q