TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Trần Chí Thành

Giới thiệu

Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, học vật lý hạt nhân tại Nga và tiến sỹ về an toàn hạt nhân tại Viện Công nghệ KTH (Thụy Điển).

Hiệu quả của lò phản ứng nghiên cứu mới: Bốn yếu tố cơ bản

Đầu tư cho một dự án như Trung tâm KH&CN hạt nhân (CNEST) là đầu tư dài hạn và có tầm nhìn trên 50 năm, tương đương với vòng đời của lò phản ứng nghiên cứu đa năng theo công nghệ VVR do Tập đoàn Năng ...

24/02/2017 08:30 - Trần Chí Thành

Đào tạo những nhà nghiên cứu trẻ đạt tầm quốc tế

Một trong những mục tiêu quan trọng mà dự án Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia cần đạt được là đào tạo, bồi dưỡng những nhà nghiên cứu trẻ có khả năng đạt tầm quốc tế trong ...

24/08/2016 14:54 - Trần Chí Thành