TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Trần Huy Ánh

Giới thiệu

Theo dõi quá trình xây dựng đề án “Thí điểm cấm xe máy”, chúng ta chỉ thấy đơn vị xây dựng đề án công bố số lượng xe máy, tác động tiêu cực của xe máy lên hệ thống đường xá còn thiếu hụt, ý thức người điều khiển phương tiện còn hạn chế, xe máy còn là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn đô thị ... mà chưa có khảo sát mô hình di chuyển thực tại. Đây mới chỉ là thông tin và lập luận sơ sài, chưa thuyết phục.

Giao thông đô thị: Muốn chữa bệnh đúng phải bắt trúng bệnh

Theo dõi quá trình xây dựng đề án “Thí điểm cấm xe máy”, chúng ta chỉ thấy đơn vị xây dựng đề án công bố số lượng xe máy, tác động tiêu cực của xe máy lên hệ thống đường xá còn thiếu hụt, ý thức ...

08/04/2019 09:34 - Trần Huy Ánh