TiaSang
Thứ 5, Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Trần Thị Thu Hương

Giới thiệu

Giám đốc chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2)

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Ba nhân tố làm nên thành công

Các khu vực đổi mới sáng tạo mới nổi trên khắp thế giới dù được hình thành theo nhiều cách khác nhau đều có điểm chung, đó là chứa đựng ba yếu tố: văn hóa bao dung với sự thất bại, tinh thần thượng ...

22/09/2018 08:31 - Trần Thị Thu Hương