TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Trần Thị Tuyết

Giới thiệu

TS, ĐH RMIT, Melbourne, Australia Lĩnh vực nghiên cứu: bước chuyển từ trường học sang thị trường lao động, vấn đề việc làm và hòa nhập thị trường lao động của những nhóm đối tượng thiệt thòi (người nhập cư, người nghèo, tàn tật hay dân tộc thiểu số... ). Mới xuất bản: Tran, T. T. (2018). Youth transition to employment in Vietnam: a vulnerable path. Journal of Education and Work, 31(1), 59-71.

Định hướng nghề nghiệp: Thực tế khác xa quy hoạch

Chính phủ đã có Quyết định 121/27/QĐ-TT về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020, trong đó đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu số lượng sinh viên theo ...

14/06/2018 08:00 - Trần Thị Tuyết

Khát và thừa nhân lực chất lượng cao

Chỉ số trình độ đào tạo của lực lượng lao động của Việt Nam được đánh giá là thấp so với khu vực và so với đòi hỏi của một nền kinh tế đang khát nhân lực có kỹ năng như ở Việt Nam. Tỷ lệ lao động có ...

28/05/2018 08:00 - Trần Thị Tuyết