TiaSang
Thứ 6, Ngày 7 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Trần Trọng Dương

Giới thiệu

TS Trần Trọng Dương là nhà nghiên cứu Hán Nôm và cổ sử Việt Nam, hiện đang công tác tại Viện Hán nôm, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Kinh Dương Vương - ông là ai?

Như trong bài viết trước [1], chúng tôi đã nhận định "Đại Việt sử ký toàn thư"(Toàn thư) - bộ sử quan trọng nhất của Việt Nam đề cập những sự kiện từ khởi thủy cho đến thế kỷ XVII - là một tư liệu ...

06/09/2013 15:42 - Trần Trọng Dương