TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Trần Vũ Nguyên

Giới thiệu

Ông Võ Duy Khương, chủ tịch Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp Đà Nẵng cho biết, tinh thần và triết lý chung của khởi nghiệp mà Đà Nẵng lựa chọn là tinh thần cá chuồn: biết bơi, biết bay và luôn đi theo bầy. Và do đó, nguyên tắc lớn nhất để lựa chọn các dự án khởi nghiệp ở vùng biển này, không phải là công nghệ hay sản phẩm, mà là đội ngũ.

Khát vọng Duy Tân

Những ngày đầu năm 2018, nhìn từ cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, sẽ thấy một tấm biển rất to, đầy tự hào treo phía đối diện: “Chúc mừng trường Đại học Duy Tân đoạt giải nhất Nhân tài đất ...

23/01/2018 08:00 - Trần Vũ Nguyên

ADN cá chuồn trong khởi nghiệp

Ông Võ Duy Khương, chủ tịch Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp Đà Nẵng cho biết, tinh thần và triết lý chung của khởi nghiệp mà Đà Nẵng lựa chọn là tinh thần cá chuồn: biết bơi, biết bay và ...

03/01/2018 08:00 - Trần Vũ Nguyên