TiaSang
Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Hồ Ngọc Đại

Giới thiệu

Học để dùng

Tôi dùng triết lý này để thiết kế các môn khoa học theo ba nguyên tắc: Phát triển - Chuẩn mực - Tối thiểu.

23/09/2019 07:40 - Hồ Ngọc Đại