TiaSang
Thứ 4, Ngày 2 tháng 12 năm 2020
Không có ảnh

Trịnh Anh Đức *

Giới thiệu

Trung tâm hợp tác IAEA - VINATOM: Cơ hội mới cho Việt Nam

Với sự ra đời và hoạt động của Trung tâm Hợp tác IAEA - VINATOM về nước và môi trường, các nhà nghiên cứu sẽ có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác và tham gia giải quyết những vấn đề “nóng” về môi trường ...

13/11/2019 07:25 - Trịnh Anh Đức *