TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Tú Châu

Giới thiệu

Điều độc ác nhất ở Kim Ki-duk là ông đã nhìn ra sự thật độc ác ấy của cuộc đời.

Tội ác lớn nhất của Kim Ki-duk

Điều độc ác nhất ở Kim Ki-duk là ông đã nhìn ra sự thật độc ác ấy của cuộc đời.

25/12/2020 07:10 - Tú Châu