TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 6 năm 2020
Không có ảnh

Văn Như Cương

Giới thiệu

Câu đối hay “đối liên” là thể văn có hai vế đối xứng, với số chữ trên dưới bằng nhau và xếp theo luật bằng, trắc nhất định, được coi là một loại hình nghệ thuật độc đáo hấp dẫn, một thú chơi văn chương tao nhã rất được phần nhiều người Việt Nam ưa chuộng.

Bọn tham nhũng chống Đảng

Căn bệnh tham nhũng đã được nói nhiều, bàn nhiều, viết nhiều. Nhiều biện pháp, nhiều nghị quyết, nhiều ban bệ được lập ra để chống cái bệnh hiểm nghèo đó, nhưng xem ra vẫn chưa có cách gì ngăn chặn ...

03/04/2006 22:22 - Văn Như Cương