TiaSang
Thứ 3, Ngày 21 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Vũ Cao Đàm - Đinh Việt Bách

Giới thiệu

Không chỉ tự chủ về tiền*

Trong buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 19/7/2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa lại nhắc đến quyền tự chủ đại học. Phó Thủ tướng nói: “Tự chủ đại học ...

05/10/2016 13:51 - Vũ Cao Đàm - Đinh Việt Bách