TiaSang
Thứ 4, Ngày 30 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Vũ Thế Khôi

Giới thiệu

Với Pushkin, những quan niệm, những tình cảm truyền thống của phương Đông ẩn hiện ngay cả trong các tác phẩm viết không phải về chủ đề phương Đông, mà còn ở các đề tài thông thường nhất.

Pushkin gần gũi với phương Đông

Với Pushkin, những quan niệm, những tình cảm truyền thống của phương Đông ẩn hiện ngay cả trong các tác phẩm viết không phải về chủ đề phương Đông, mà còn ở các đề tài thông thường nhất.

09/02/2020 07:20 - Vũ Thế Khôi