TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Vũ Thị Thu Hà

Giới thiệu

GS TS Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia lọc hóa dầu, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Cần linh hoạt hơn trong xét duyệt đề tài

Với cơ chế đầu tư tài chính và xét duyệt đề tài như hiện nay, sẽ không có nhiều nhà khoa học thành công.

24/01/2017 14:14 - Vũ Thị Thu Hà