TiaSang
Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Wilfried Admiraal

Giới thiệu

Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, đồng thời là Giám đốc của ICLON (Leiden University Graduate School of Teaching), một đơn vị trực thuộc Đại học Leiden (Hà Lan).

Ứng dụng CNTT ở bậc trung học: Mười điểm cần lưu ý

Dựa trên kết quả nghiên cứu toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học tại các trường trung học ở Hà Lan, GS. Wilfried Admiraal* (Đại học Leiden, Hà Lan) chỉ ra mười yếu tố cần có ...

25/05/2020 07:07 - Wilfried Admiraal