TiaSang
Thứ 3, Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Yuval Noah Harari

Giới thiệu

Rồi nhân loại sẽ bước qua đại dịch, với những đột phá khoa học và thất bại trong những quyết sách chống dịch. Chúng ta có thể học gì cho tương lai?

Bài học rút ra từ đại dịch COVID

Rồi nhân loại sẽ bước qua đại dịch, với những đột phá khoa học và thất bại trong những quyết sách chống dịch. Chúng ta có thể học gì cho tương lai?

06/01/2022 08:51 - Yuval Noah Harari