2019-nCoV: Các phòng thí nghiệm trên thế giới đang chờ đợi phân tích các mẫu virus sống