Các thiên thần và ác quỷ của Escher dự đoán cách vật chất biến dạng