Startup chuyên ngành cơ khí: Những kẻ liều lĩnh, đơn độc?