Trung Quốc lấy lại vai trò mà nước này từng có hàng trăm năm trước