Bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2: Thành công từ “nhiều mũi giáp công”