Các nhà khoa học Nga quan sát sự hình thành các giọt nhỏ từ vật chất tối