Khủng hoảng corona ở Ấn Độ: “Không ai ăn được sỏi đá cả”