Tài trợ cho nghiên cứu về những “căn bệnh bị lãng quên” tăng cao kỷ lục