Căng thẳng thương mại với Mỹ: Những khó khăn và tính toán của Trung Quốc