Phát hiện các “bong bóng” khổng lồ quanh lỗ đen của Ngân hà