Phòng chống dịch tả lợn châu Phi: Đâu là giải pháp bền vững?