Mỹ: Được phép xét nghiệm DNA để dự đoán nguy cơ mắc bệnh