TiaSang
Thứ 7, Ngày 19 tháng 6 năm 2021

Tags: Đỗ Thích

MỚI NHẤT Không có ảnh

Phương thức chuyển giao quyền lực: Vụ ám sát Đinh Bộ Lĩnh

Vụ ám sát cha con Đinh Bộ Lĩnh của Đỗ Thích trước nay đã có một số cách giải thích khác nhau, nhưng dường như chỉ có một cách được chấp nhận rộng rãi, theo đó việc Đỗ Thích hành thích họ Đinh là một ...

08/01/2014 09:40 - Trần Trọng Dương

ĐỌC NHIỀU NHẤT