TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Tags: ĐH Việt - Pháp; ĐH Việt - Đức; giáo dục đại học

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tận dụng hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học Việt Nam (kỳ 2)

Tôi đã có nhiều cơ hội để bàn về chủ đề đổi mới giáo dục đại học trên Tia Sáng và cả ở những nơi khác1, đến nỗi những gì tôi sẽ nói chỉ là nhắc lại những gì đã từng nói trước đó. Tôi không đặc biệt ...

22/04/2020 07:08 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT