TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Tags: Đinh Bộ Lĩnh

MỚI NHẤT Không có ảnh

Không thể hiểu lịch sử nếu chỉ nhìn từ một phía

Có những khái niệm lịch sử đã được khẳng định và phổ biến có thể không hẳn là sử thực, mà thực ra đã được kiến tạo, bồi đắp dưới những quan điểm khác nhau, ở những thời điểm khác nhau.

10/04/2019 17:24 - Thu Quỳnh

Đinh Tiên Hoàng dưới con mắt các sử gia hiện đại

Trong thời hiện đại, biểu tượng Đinh Tiên Hoàng cũng có những nấc thăng trầm khác nhau. Nếu như đầu thế kỷ 20, biểu tượng Hoàng đế khai mở nền chính thống không còn hữu dụng khi Việt Nam bị Pháp đô ...

18/11/2018 09:46 - Trần Trọng Dương

Quá trình xây dựng Đinh Tiên Hoàng trở thành một biểu tượng đa năng

Trong nhiều ghi chép lịch sử từ thời trung đại cho đến các nghiên cứu của giới học giả hiện đại, Đinh Bộ Lĩnh đã hiện lên như là một biểu tượng đa chiều kích với nhiều chức năng khác nhau. Bài này, ...

27/10/2018 07:00 - Trần Trọng Dương

Phương thức chuyển giao quyền lực: Vụ ám sát Đinh Bộ Lĩnh

Vụ ám sát cha con Đinh Bộ Lĩnh của Đỗ Thích trước nay đã có một số cách giải thích khác nhau, nhưng dường như chỉ có một cách được chấp nhận rộng rãi, theo đó việc Đỗ Thích hành thích họ Đinh là một ...

08/01/2014 09:40 - Trần Trọng Dương