TiaSang
Thứ 3, Ngày 11 tháng 8 năm 2020

Tags: đường sắt Bắc Nam

MỚI NHẤT Không có ảnh

Khi nào cần làm đường sắt cao tốc?

Câu trả lời là: Chỉ khi có nhu cầu thực sự (không phải thổi phồng) về vận chuyển hành khách.

28/09/2018 09:06 - Nguyễn Hải Hoành