TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tags: đậu tương

MỚI NHẤT Không có ảnh

Chiến tranh thương mại ảnh hưởng tới hệ sinh thái rừng Amazon

“Chúng tôi e ngại rằng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ khiến nạn phá rừng phục vụ cho nông nghiệp ở Brazil gia tăng trên diện rộng”, nhà nghiên cứu về khí hậu học Richard Fuchs nhận định.

19/05/2019 11:44 -