TiaSang
Thứ 7, Ngày 27 tháng 11 năm 2021

Tags: Bắc thuộc

MỚI NHẤT Không có ảnh

Xây dựng nền văn hóa thống nhất thời đầu Đại Việt

Cho đến trước thế kỷ 10, vùng đồng bằng Bắc và Bắc Trung Bộ ngày nay là nơi tụ họp của các dòng di dân khác nhau. Khi nhà nước Đại Việt được dựng lên và bước vào giai đoạn ổn định, triều đình Lý – ...

18/07/2020 07:09 - Trần Thị Xuân

Lược sử về cư dân thời tiền Đại Việt

LTS: Mười thế kỷ đầu Công nguyên được cho là giai đoạn quan trọng- vốn không chỉ có những cuộc kháng chiến giành độc lập mà còn có những bước phát triển mới về kinh tế và văn hóa, giai đoạn chuẩn bị ...

27/06/2020 07:25 - Trần Thị Xuân

Thời điểm kết thúc ngàn năm Bắc thuộc

Ngày nay, khi hỏi bất kỳ người Việt Nam nào về thời điểm kết thúc ngàn năm Bắc thuộc mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, hầu như câu trả lời chắc chắn sẽ là năm 938. Dấu chấm hết cho một giai đoạn lệ thuộc ...

07/10/2013 11:32 - Trần Trọng Dương